Top Tag

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะหมายถึงจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมเพราะคำว่าสาธารณะคือสิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่เราพร้อมจะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน หลายๆคนจึงเลือกที่จะสละเวลาสำหรับดูคลิบหลุดมาทำกิจกรรมจิตอาสา หรือพ่อแม่บางคนที่อยากจะปรับพฤติกรรมการติดคลิบหลุดของลูกก็มักจะส่งเสริมให้ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อไม่ให้ลูกหมกมุ่นกับคลิบหลุดมากเกินไป
จิตอาสา หรือมีจิตสาธารณะยังหมายรวมถึงจิตของคนที่รู้จักความเสียสละความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ดำเนินการช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุข ความสงบเย็นแก่สังคม เช่นการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ดูแลป่า ดูแลสัตว์ป่า ดูแลสัตว์น้ำ ดูแลชุมชน ดูแลแหล่งน้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติเช่นโทรศัพท์สาธารณะหลอดไฟฟ้า ที่ให้ความสว่างตามถนนหนทางแม้แต่การประหยัดน้ำประปาหรือไฟฟ้าที่เป็นของส่วนรวมโดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยอาจจะร่วมกลุ่ม ร่วมแรงร่วมใจ จนเกิดความสามัคคีร่วมจิตร่วมใจกันหรือผู้ที่ร้องขอความช่วยจิตอาสาจะช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ เราจะร่วมมือกระทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหาแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ถ้าคุณมีเวลาว่างหลังจากดูคลิบหลุดก็ลองหากิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำดูบ้างสิ
ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคมหรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือการตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกันหรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็น กลุ่มเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ให้ความหมายว่าการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามละอายต่อสิ่งผิดเน้นความเรียบร้อยประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจิตอาสาหรือจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะคือจิตสำนึกเป็นการตระหนักรู้ตัวหรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัวรู้ว่าทำอะไรอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเองส่วนคำว่าสาธารณะเป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวมเป็นการบริการชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องได้ประโยชน์ร่วมกันเมื่อนำสองคำมารวม หมายถึงการตระหนักรู้ตนที่จะทำสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความหมายของจิตสาธารณะความหมายของจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะทำใหม่ที่มีใช้เมื่อไม่นานมานี้และเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยซึ่งมีผู้ให้ความหมายของจิตสำนึกสาธารณะหรือจิตสาธารณะไว้หลากหลาย.

You may also like

ทำไมหลายๆคนถึงอยากไปอยู่ในยุโรป

สมัยนี้คนยุคใหม่และหลายคนมีความฝันที่อยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ด้วยหลายๆเหตุผลและหลายๆปัจจัยที่ทำให้ คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าการไปหาโอกาสในต่างแดนอาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่า เรามักจะได้เห็นวัฒนธรรมหลายๆอย่างผ่านสื่อต่างๆที่เราดูไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ แม้กระทั่งดูหนัง18+เองก็มีการสอดแทรกวัฒนธรรมหลายๆอย่างของประเทศนั้นเอาไว้ด้วย คนที่เคยดูดูหนัง18+ต่างประเทศ อาจจะได้เห็นมุมมองคนอื่นทั้งด้านธรรมชาติและในเรื่องของ ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต แต่ก็ยังมีเหตุผลหลักที่ทำให้หลายคนอยากจะย้ายไปอยู่ในยุโรป

วิธีทำตัวให้มีเสน่ห์เรียกความสนใจจากหนุ่ม ๆ

ใครว่าเสน่ห์ของผู้หญิงนั้นไม่สำคัญใช่ว่าหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียวแล้วจะสยบทุกสิ่งได้หมด มีใครคนไหนเคยดูคลิปโป๊บ้างคลิปโป๊ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็มักจะไม่ได้หน้าตาดีสักเท่าไหร่แต่ที่คนยังดูคลิปโป๊กันอยู่นั้นก็เพราะว่าเสน่ห์ ท่าทางต่าง ๆ ที่ดึงดูดในคนต้องดูคลิปโป๊นั่นเองคลิปโป๊ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่โชว์ความงามของผู้หญิงรวมถึงโชว์เสน่ห์ของผู้หญิงอีกด้วย ทุก ๆ คนควรที่จะรู้วิธีทำตัวให้มีเสน่ห์ติดตัวของคุณไว้บ้างเพราะว่าเสน่ห์ของคุณผู้หญิงนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยดึงดูดความสนใจแล้วจะทำให้หนุ่ม ๆ อยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักคุณเคยเห็นกันหรือเปล่าว่าผู้หญิงบางคนนั้นแค่เพียงยืนอยู่นิ่ง ๆ ก็สามารถทำให้ผู้มองนั้นเห็นเสน่ห์ที่มีอยู่เหลือล้นของคุณจนหนุ่ม ๆ เคลิ้มไปเลย ดังนั้นวันนี้เราจะมาบอกถึงเคล็ดลับที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้คุณนั้นน่าค้นหาเรียกความสนใจจากนหนุ่ม ๆ ได้แบบไม่ต้องลงมอทำอะไรมากจนเกินไป